Vẽ tay cơ bản

Lesson 1 - Kỹ năng vẽ cơ bản và tư duy hình khối
I- Luyện nét và kiểm soát đầu bút cấp tốc
II- Khái niệm VALUE và SHAPE trong không gian
III- Hoàn thiện bài tập
Lesson 2- Phát triển ý tưởng từ hình cơ bản
I- Bài tập thiết kế chân dung từ hình Shape bất kỳ
II- Phương pháp vẽ cấu trúc khuôn mặt
Lesson 3- Phương pháp thiết kế và phác thảo nhân vật theo quy trình đúng
I- Tỷ lệ nhân vật và ngôn ngữ cơ thể
II- Phương pháp dựng hình và giải phẫu học
III- Khái niệm Storyboarding - Social Expression
IV- Bài tập thiết kế nhân vật
Lesson 4- Thiết kế nhân vật Creature
I- Phương pháp dựng hình và giải phẫu của Creature
II- Phương pháp Shading và luật xa gần
III- Tư duy thiết kế họa tiết bề mặt
IV- Bài tập vẽ Creature

 

Chia sẻ