Tạo hình nhân vật Thằn Lằn Cartoon

Chất liệu: Hand Painted Texturing
Phần mềm sử dụng: Maya 2017, 3DCoat
Một trong những sản phẩm của học viên Model tại InCom Academy

LƯU Ý: Sản phẩm thuộc sở hữu của InCom Academy, nghiêm cấm mọi hình thức sao chép chưa có sự cho phép của InCom Academy

Chia sẻ