Tạo hình nhân vật game lowpoly - lớp Model Basic & Animation

Phần mềm sử dụng: Maya 2017, 3DCoat

Số Polygons: 1458 Polygons

Chất liệu: Hand Painted Texturing

LƯU Ý: Sản phẩm thuộc sở hữu của InCom Academy, nghiêm cấm mọi hình thức sao chép chưa có sự cho phép của InCom Academy

Chia sẻ