Nhân vật game mobile Lowpoly - Lớp Model Basic

Phần mềm sử dụng: Maya 2017, 3DCoat

Số Polygons: 1448 Polygons

Chất liệu: Hand Painted Texturing

---------------------------------------------------------------

LƯU Ý: Sản phẩm thuộc sở hữu của InCom Academy, nghiêm cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có sự cho phép của InCom Academy

Chia sẻ