Demon - Sản phẩm học viên Model Nâng cao

Số Polygons: 2478 Polygons

Chất liệu: Hand Painted Texturing
Phần mềm sử dụng: Maya 2017, 3DCoat
LƯU Ý: Sản phẩm thuộc sở hữu của InCom Academy, nghiêm cấm mọi hình thức sao chép khi chưa có sự cho phép của InCom Academy

Chia sẻ