Các phần mềm làm 3D nổi tiếng

enlightened1 - LIGHTWAVE 3D
THỊ PHẦN: Lightwave là một chương trình khá phổ biến và dễ dùng trong công nghệ sản xuất phim truyền hình và video trên thế giới.
 ĐẶC ĐIỂM: Lightwave cũng có tính năng tạo mẫu (modelling) khá mạnh theo kiểu polygon nhưng không hỗ trợ NURB. Nói chung, Lightwave thuộc loại dễ học so với các công cụ làm đồ họa 3D khác. Với một người có kinh nghiệm, cũng có thể tạo ra các đoạn phim đẹp từ nó. Lightwave có thể đủ đáp ứng cho nhu cầu làm phim ở mức trung bình.
LƯỢC SỬ: Lần đầu tiên ra mắt, Lightwave chỉ là một thành phần 3D trong Video Toaster chạy trên máy Amiga của hãng Newtek. Video Toaster là một sản phẩm tiên phong trong lĩnh vực video để bàn. Các phiên bản đầu tiên của Lightwave chỉ chạy trên các máy tính Amiga có cài Toaster mà thôi. Sau này, Lightwave mới được tách riêng khỏi Toaster và được thiết kế để chạy được trên PC và MAC

enlightened2- 3D STUDIO MAX
THỊ PHẦN: Max là công cụ làm 3D chiếm lĩnh công nghệ làm game và là một chương trình 3D phổ biến nhất. Cũng có nhiều công ty sử dụng nó để làm phim.
ĐẶC ĐIỂM: Max cung cấp những tính năng tạo mô hình, làm animation và diễn hoạt ảnh dễ dùng nhưng hầu hết những tính năng mạnh lại có được từ các plug-in kết nối vào. Max cũng là một chương trình 3D đầu tiên có thể xuất trực tiếp các diễn hoạt 3D sang Flash. Max cũng có thể được coi như một chuẩn công nghệ để phát triển multimedia, nhưng chi phí cho các plug-in thêm vào Max khiến cho nó cũng trở nên khá đắt.
LƯỢC SỬ: 3D Studio Max là sản phẩm được tạo nên bởi hãng Autodesk. Còn Discreet Logic là một hiệp hội làm đồ họa chuyên nghiệp với các hệ sản phẩm đồ họa của riêng hiệp hội này. Sau một sự hợp nhất giữa Autodesk, Discreet Logic và Lightscape, tất cả các sản phẩm của họ được ghép lại thành dòng sản phẩm đồ họa 2D và 3D với một cái tên công ty ngắn gọn là Discreet.

enlightened3- AUTODESK MAYA
THỊ PHẦN: Maya hiện thời được coi là chúa tể của các phần mềm làm phim 3D. Hơn 5 năm qua, nó đã trở thành kẻ dẫn đầu trong công nghệ diễn nhân vật cho điện ảnh. Gần đây hơn, do giá được hạ xuống thích hợp, nó cũng đã được sử dụng nhiều trong công nghệ làm game nhưng chưa phổ biến bằng Max.
ĐẶC ĐIỂM: Maya có tính năng tạo mô hình (modelling), diễn nhân vật và làm các hiệu ứng rất linh hoạt và đáng kính nể. Nó cũng là một phần mềm đồ sộ và phức tạp. Tính năng render (diễn hoạt) của Maya cũng đem lại những kết quả tuyệt vời mặc dù không đáng kính nể bằng các tính năng còn lại của nó. Khi các nhà điện ảnh làm phim với Maya, họ lại thường làm công việc render bằng các phần mềm Renderman hoặc Mental Ray chứ không phải bằng Maya.
LƯỢC SỬ: Trước Maya, Alias Research làm các phần mềm gọi là Alias Studio và Alias Power Animator. Alias Studio vẫn còn là một hệ thống rất phổ biến trong thiết kế xe hơi và công nghiệp. Còn Power Animator thì cũng là chương trình đó nhưng có bổ sung thêm các tính năng làm animation và cũng còn được một số công ty dùng trong công nghệ giải trí. Alias Research sau đó được hợp vào với Wavefront|TDI là một công ty cũng có dòng sản phẩm đa dạng của nó như Wavefront Advanced Visualizer, TDI Explore, Kinemation và Dynamation. Khi cả hai công ty này bị mua lại bởi SGI và được tập hợp thành Alias|Wavefront, tất cả những tính năng ưu việt của họ được tích hợp trong Maya.

Chia sẻ